Ulstrup Idrætsforening

Logodesign, foldere og annoncer til lokal idrætsforening

I forbindelse med sammenlægning af idrætsforeningerne i Ulstrup til én samlet forening, havde Ulstrup Idrætsforening brug for en fælles grafisk identitet.

Vi har udarbejdet nyt logo og brevpapir samt annonce- og plakatdesign til UIF. Desuden brochurer og diverse markedsføringsmateriale. Under hele processen har genkendeligheden af den visuelle identitet været i fokus.

www.ulstrupif.dk